©foto: Henk Postma

Welkom

Welkom op de website van het project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee'. Dit project, dat vanaf het voorjaar van 2014 wordt uitgevoerd, bestaat uit een grootschalige inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee (mogelijk) aanwezige materiële maritieme erfgoed. Langs deze weg houden we u op de hoogte van de voortgang van het project. Meer achtergrondinformatie vindt u hier. Tijdens het project wordt een blog bijgehouden, waarop nieuws wordt gepresenteerd en verslag wordt gedaan van uitgevoerd veldwerk.
©foto: Henk Postma©foto: Henk Postma©foto: Henk Postma©foto: Henk Postma©foto: Henk Postma©foto: Henk Postma

Over het project

Het project richt zich op al het materiële maritieme erfgoed. Naast onderzoek naar de ligging, aard en archeologische waarde van scheepswrakken is er binnen het project ook nadrukkelijk aandacht voor het in kaart brengen van andere categorieën cultuurhistorische objecten. [....]
Lees verder

Achtergrond

Diverse instanties hebben in de loop der jaren een groot databestand opgebouwd van (mogelijke) locaties van cultuurhistorische waarden in het gebied. De kwaliteit van de beschikbare data is echter zeer wisselend. [....]
Lees verder

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat het gehele buitendijkse gebied van de Friese en Groningse kustgemeenten, inclusief de eilanden en het Friese gedeelte van het IJsselmeer. Hiermee strekt het gebied zich uit van het Eierlandse Gat en het IJsselmeer in het westen tot aan de Westereems en de Dollard in het oosten. [....]
Lees verder

Methoden en technieken

Alle bronnen die informatie kunnen leveren over de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden worden verzameld en op hun (mogelijke) waarde voor het project beoordeeld. Een selectie van de vindplaatsen die uit deze bronnen naar voren komen wordt in het veld gecontroleerd. [...]
Lees verder

Recent nieuws

22
JUN
2015

De dam naar Ameland

Posted By :
Comments : 0
Bij zijn pogingen om (delen van) de Waddenzee te bedijken en in te polderen heeft de mens diverse sporen...
Lees meer